» Välkommen till Gefle IF Alliansförening

Vi är ursprungligen Sveriges äldsta flersektionsförening och firade 2007 vårt 125-års jubileum. Föreningen ombildades till en alliansförening från den 1 januari 2009. Detta innebar att föreningens interna sektioner bildade fristående egna juridiska föreningar som ingår som medlemmar i Gefle IF Alliansförening.

Denna förändring till en alliansförening innebär ingen förändring av den idrottsliga verksamheten utan var en anpassning av föreningens organisationsform/juridiska form till dagens verklighet. De nya föreningarnas medlemskap i alliansföreningen möjliggör att namnet Gefle IF lever vidare med de nya föreningarna.

De nya föreningarna, vars respektive hemsida du når ovan, är:

  • Gefle IF Fotbollsförening
  • Gefle IF Friidrottsförening
  • Gefle IF Aktivitetshus Helges